Teated

Avatakse eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoor
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Taotluste vastuvõtt algab 5. juunil 2018.
Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.
Täpsem info toetuse kohta KIKi kodulehelt siit. 
Taotlusvooru infopäev toimub reedel, 15. juunil kell 12 Tallinnas, registreerumine siin. 

Kontakt