Saaremaa Vallavalitsuse blogis selgitavad vallavanem, abivallavanemad ning vallavalitsuse teenistujad vallas aktuaalseid teemasid.
Toimetaja: arendus- ja kommunikatsiooniosakond,
karin.narep@saaremaavald.ee.
Refereerimisel palume viidata allikale ja autorile.

Saaremaa tund Raadio Kadi sagedused

Raadio Kadi eetris iga kuu teisel reedel
kell 11.

 

Kuula saadet SIIT.
 

Saaremaa valla arengukava puudutab meist igaüht


Marili Niits,
abivallavanem
Valla arengukava koostamine ja selle hilisem iga-aastane ülevaatamine on seadusest tulenev kohustus, mis võib kohaliku omavalitsuse jaoks olla paraku ka rutiinne tegevus. Saaremaa vallale on arengukava koostamine seevastu väga suure tähendusega, sest see annab tervikliku ülevaate piirkondade väärtustest, eripäradest ja soovidest. Hetkeolukorra põhjalik teadvustamine aitab seada eesmärke ja leida nendeni jõudmiseks parimaid võimalusi.
 
Arengukava hõlmab elualasid, millega inimene puutub kokku sünnist surmani: haridus, sotsiaalvaldkond, tervishoid, kultuur, sport jm. Siiski on mulle jäänud mulje, et paljude arvates on arengukava – erinevalt näiteks vallaeelarvest – ametnike laual pelgalt üks dokument ning seetõttu ei tunneta laiem avalikkus sellega ka piisavat seost. Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve on omavahel väga tihedalt seotud, moodustades valla juhtimises tervikpildi.

Elanike kaasamisele mõeldes algas arengukava koostamine ideekorjega ja aprilli lõpuni said kõik soovijad oma arvamustest ja soovitustest teada anda. Täiendavalt kaasati vallavolikogu komisjone ning osavalla- ja kogukonnakogusid. Ideekorje tulemuste põhjal olid läbivad järgmised põhimõtted: küsimusele, mis on Saaremaa vallas hästi, vastati enim märksõnadega, nagu turvalisus, kaunis loodus, inimesed, elukeskkond ja kogukond, ning peamiste probleemidena toodi esile teede seisukord ning töökohtade ja transpordiga seotud küsimused. Saarlaste meelest peaks Saaremaa vald aastal 2030 olema jätkuvalt turvaline, puhta elukeskkonnaga ja lihtsalt hea. Valla visioon 2030. aastaks kõlab „Uutele tuultele avatud, traditsioone hoidev, turvalise ja puhta elukeskkonnaga, mere ja taeva kaudu ühendatud tugeva kogukonnaga saar“ – ei midagi suursugust ega ülepaisutatult uhket, vaid saarlastele igati omane.
 
Oleme harjunud Saaremaal elama, alustades siinsetest metsadest, jõgedest, järvedest ja võimalusest ujuda meres ning lõpetades teadmisega, et ega midagi ei juhtu, kui autouksed jäävad lukustamata. Sellel kõigel on hindamatu väärtus, seda tuleb hoida ning selle säilitamisega tuleb pidevalt tegeleda. Samamoodi tuleb pidevalt keskenduda transpordi-, elektri- ja internetiühenduste arendamisele ning paljule muule igapäevaselt olulisele.
Nii nagu saareline eripära on ühelt poolt meie tugevus ja teisalt väljakutse, on seda ka valla suurus. Mida suurem on omavalitsus, seda olulisem on aktiivse ja tugeva kogukonna roll. Saaremaa vald on sündinud 12 omavalitsuse ühinemisel ja kui osalt on tähtis, et kõigi nende piirkondade elanikud kasvaksid ühte, on samas oluline, et jätkuksid senised tavad ja traditsioonid. 
Igapäevaselt teame, kuidas elu toob uusi valikuid ja võimalusi, ja nii on ka valla arenguga. Selleks, et siht püsiks silme ees, on oluline, et eesmärgid oleksid selgelt ja arusaadavalt sõnastatud.

Keskväljaku renoveerimine - meie sajandi projekt?

 
Mart Mäeker,
abivallavanem

Ettevalmistus 

Kui hakata ajas tagasi vaatama, siis Kuressaare kesklinna rekonstrueerimise
teemaga hakkasid toonase linnavalitsuse spetsialistid tegelema
juba 2015. aastal. 
 
Zürii otsus Kesklinna ideekavandite konkursi tulemuste kohta allkirjastati juba 11. detsembril 2015 ja kõigi liikmete üksmeelse otsuse kohaselt võitis ideekavand „Vaip“. Ideekavandi alusel tehtud projekteerimishanke võitis Projekt Kuubis OÜ hinnaga 88 890 eurot.
31. oktoobril 2016 saime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) vastuse rahastamistaotluse rahuldamise kohta, mille kohaselt toetas EAS rekonstrueerimise projekti 2,8 miljoni euroga.
Projekteerimisprotsess oli raske ja aeganõudev, esialgsest tähtajast (1. juuli 2017) ei suudetud kinni pidada ja tegelikult saime projekti kätte alles oktoobrikuuks, lisaks tuli uuesti projekteerida elektriühendustega seonduv .
Ehitushanke võitis AS Merko Infra hinnaga 4 459 439 eurot. 

Kuidas seni läinud on? 

Ehitus on tekitanud algusest peale  palju emotsioone ja seinast-seina arvamusi. Heaks ettevalmistuseks sellise suure ja keerulise ehituse läbiviimiseks on olnud kindlasti Slupi ringristmiku ehitus 2015. aastal ja Tallinna tänava rekonstrueerimine nn „Auriga“ ringist Karja tänavani koos bussijaama kolmnurgaga. Kuigi ka nende ehituste käigus oli palju rahulolematust ja pretensioone, on täna liiklejad uue olukorra üle õnnelikud. 
Kahtlemata on keskväljaku ja Lossi tänava puhul tegemist seni kõige keerulisema piirkonnaga, lähtuvalt nii inimeste liikumise intensiivsusest kui äride ja toitlustuskohtade rohkusest. Kindlasti oli aktiivse äritegevuse piirkond faktor tänu millele EAS-ilt nii suur toetus saadi.
Kuigi algul oli hirm, et ehitus takistab tänavafestivali läbiviimist, võib täna öelda, et festival viidi vaatamata alustatud ehitustegevusele läbi edukalt. Ehitajaga jõuti ka kokkuleppele keskväljakule tänavakohvikute püstitamise osas, mis jäävad toimima selle aasta augusti keskpaigani nagu ka Lossi tänava kohvikud. Vaatamata püüdlustele kõiki võrdselt kohelda siiski ei saa - Kodulinna lokaali ja Pritsumaja tänavakohvikud jäävad ehitusjärjele jalgu ning peavad hädavajadusest lähtuvalt võimaldama ehitajatel tegutseda. 
Turumüüjate ümberkolimine tekitas samuti probleeme, eriti just suveniirimüüjate osas. Kuna nende kaup on kaitstud varjudega, siis ei saanud neid paigutada Tallinna 10 hoone ja Rae kaupluse vahelisele alleele, sest see sulgeks läbipääsu transpordile. Kas nimetatud koht oleks neile rohkem ostjaid toonud? Raske öelda. Küll aga on suveniirimüüjad saanud kutse tulla oma kaubaga hoopis Saaremaa Muuseumi õuele, kust liigub läbi enamus Kuressaaret külastavaid turiste. Suveniirimüüjad on minu andmetel kutse vastu võtnud ja sellel nädalal saab kolimine teoks.

Kuidas edasi? 

Ehitaja on lubanud objekti lõpetada järgmise aasta juuni alguseks. 
Loodame, et ebamugavused, mida kauplejad sel aastal kogevad, saavad kuhjaga tasutud järgmisel suvel, kui kogu kesklinn, turg ja Lossi tänav on uues kuues ning rõõmustavad nii saarlasi kui külalisi. Sel aastal projekteeritakse viimane Tallinna tänava lõik Torni tänavast kuni Keskkonnainspektsiooni majani, järgmisel aastal läheb nimetatud osa ehitusse. Kui ka see on valmis, on uuendatud kogu linna peatänav Auriga ringist kuni lossipargini ning kokku on kulunud kogu ehitusele üle 8 miljoni euro, millest riigi panus on 2,8 miljonit ja omavalitsuse raha üle 5,2 miljoni euro.

Saaremaa valla esimene poolaasta


Madis Kallas,
vallavanem

 
Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse käivitamine on kiires tempos edasi liikumas. 2018. aasta on selles osas murranguline, sest peaaegu kõik, mida me teeme, on esmakordne ja seda sisuliselt kogu Eesti lõikes. 2019. aastal on juba aluseks selle aasta praktikad.
 

Inimesed ja vallavalitsuse struktuur

2016. ja 2017. aastal toimus Saaremaa valla struktuuri osas palju erinevaid koosolekuid ning juhtkomisjoniga said üldised põhimõtted paika 2017. aasta suveks. Tänaseks saame aga teha juba esimesi kokkuvõtteid ja ka esimesi ümberkorraldusi. 
Samas oli see ette teada, et struktuuri osas tuleb juba esimesel ühinemise aastal ette mitmeid muudatusi ja võin kinnitada, et seni tehtud muudatused ei jää sellel aastal viimasteks.
Esmasteks väljakutseteks oli leida kõigile teenistuskohtadele inimesed. Protsess võttis aega mitmeid kuid ja mõnes osas on see käimas veel tänagi. Hinnanguliselt 2/3 kogu struktuurist täideti üleviimistega ühinenud omavalitsustest ja 1/3 avalike konkurssidega. Viia vähem kui kahe kuuga läbi ligi 60 konkurssi oli suur väljakutse kogu süsteemile. Kokkuvõtlikult võib konkursside kohta öelda, et saime edukalt hakkama ja vaid üksikud valikud on läinud nii, et valitu meie süsteemis tänaseks enam ei jätka. 
On neid, kes on omavalitsuse süsteemis juba karastunuid, aga on ka erasektorist ja riigisüsteemist tulnuid. Lisaks on Saaremaa Vallavalitsusse asunud tööle mandrilt tulnud inimesi ja see näitab ilmekalt, et kui Saaremaal on töökohti, siis soovitakse siia (tagasi) tulla küll.
Üksuste kaupa on kõige keerulisemaks väljakutseks osutunud teenuskeskuste käivitamine, kuna sisuliselt kõik tuli nullist luua ja lõplikke tööülesandeid alles kaardistada. Selles osas oli oluline, et kodanikud igas Saaremaa piirkonnas saaksid oma muredele ja rõõmudele vastused võimalikult kodu lähedalt. 
Suur töö seisab ees veel ka majandus- ja haldusosakonnas ning ehitus- ja planeeringuosakonnas. Esiteks on vaja üheselt ära reguleerida osakondade tööpiirid. Lisaks on need osakonnad hetkel ka tugeva surve all seoses ehitusektori mahtude kasvamisega. Seega tuleb samaaegselt ühinemisest tulenevate raskustega seista silmitsi ka ehituslubade ja detailplaneeringute arvu kasvuga.

Raha ja valla eelarve

Maakaardil on 12 omavalitsust üheks liita lihtne, aga ühendada niivõrd palju omavalitsusi üheks väga erinevates valdkondades on juba märkimisväärselt keerulisem – eriliselt keeruline on see eelarve osas. 
Paljud eeldavad, et kohalike omavalitsuste eelarved on suhteliselt identsed ja erinevad teineteisest vaid mahtude osas. Tegelikkus on sootuks midagi muud ja selle sai Saaremaa vald omal nahal tunda ära esimest eelarvet tehes. Kokku oli vaja panna 12 eelarvet, et tekiks ühe valla ühtne eelarve. Esimene eelarve on 12 ühineva omavalitsuse nägu ja vähem ühe uue valla nägu. Samas oli see, et eelarvega tuleb näha palju vaeva, kogu ühinemise protsessi käigus ka ette teada.
Tänaseks on alustatud koos arengukava protsessiga ka 2019. eelarve koostamist ning eelarvestrateegia koostamist. Juba täna võib öelda, et 2019. aasta eelarvet koostada 2018. aasta baasilt on mõnevõrra lihtsam, kui seda oli selle aasta eelarve koostamine.
Esimesed pool aastat on näidanud, et kõik saab alguse inimestest ja kui meeskond on paigas, siis saab ka kõik muu paika. Vaadates tagasi ühinemisele eelnenud aastale, siis oleksime võinud lisaks ühinemise tegevjuhile ja IT-juhile võtta oluliselt varem tööle ka personalijuhi ja finantsjuhi. See on aga tagantjärele tarkus ja täna tuleb vaadata juba ette!
Näitan: 3 tulemust.