Arendus- ja kommunikatsioonikomisjon

Koosseis:

Esimees  - Ly Kallas lykallas@hotmail.com, tel 5038 408     
Aseesimees - Vello Runthal                                                
 
Liikmed:
Hannes Hanso Kristjan Moora
Taavi Tuisk Mart Saarso
Taavi-Aadu Ait Katrin Sagur
Kadri Riis  Annela Näälik
Lelet Aavik  Piia Järveots
Andrus Raun Tiit Põld
Taavi Rauniste Alar Tõru

 

Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.