Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Traktori kapitalirent

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke „Traktori kapitalirent" (viitenumber riigihangete registris 199836). Riigihanke esemeks on väiketraktori kapitalirendile võtmine 60-kuuks hanke alusdokumentides esitatud tingimustel.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199836) kaudu hiljemalt 29.08.2018 kell 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 koostamiseks analüüsiteenuse tellimine

Saaremaa Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 koostamiseks analüüsiteenuse tellimine". Hanke esemeks on Saare maakonna arengustrateegia koostamiseks vajalike analüüside koostamine maakonna energeetika ja ühenduste valdkondades. Vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse 100-väärtuspunkti süsteemis.
Dokumendid on kättesaadavad Saaremaa vallavalitsuse dokumendihaldusregistris, pakkumused tuleb esitada hiljemalt 14.08.2018. Hanke eest vastutav isik on arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, e-post karin.narep@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018-2019

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2018-2019" (viitenumber riigihangete registris 197205). Lihthanke esemeks on Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine alates 01.09.2018 kuni 20.06.2019. Hange on jaotatud 10 osaks (liiniks). Pakkumisi on lubatud teha kõikidele osadele.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades hanke alusdokumentides toodud hindamiskriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197205) kaudu hiljemalt 02.08.2018 kell 13. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel (II)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel (II)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199372) kaudu hiljemalt 21.08.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine" (viitenumber riigihangete registris 199036). Lihthanke esemeks on Kuressaare Gümnaasiumi (Nooruse 1, Kuressaare) ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimiseks ning sisustamiseks eskiisi, eel- ja põhiprojekti koostamine ning autorijärelevalve teostamine ehitustööde perioodil. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199036) kaudu hiljemalt 02.08.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.