Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosseis:

Esimees  - Andres Hanso andres.hanso@gmail.com, 517 9010  
Aseesimees – Viljar Aro                                                           
 
Liikmed:
Inga Teär Ly Kallas
Anneli Meisterson Kaja Puck
Maidu Varik Tiina Luks
Kaire Kiil Argo Kirss
Malve Kolli Helle Sulg
Inge Jalakas Rainer Helde
Tõnu Erin Riho Humal
Andrus Raun  

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.