Huviharidus

Kogu info huviringide kohta (teenusepakkujad, toimumisajad jm) leiab huvihariduse registrist.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus.

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamine

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks ning seda makstakse perekondadele riiklike vahendite olemasolul. Hüvitatamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud. 
Toetust saab taotleda neli korda aastas.

Erahuvitegevuse teenusepakkujad saavad huvitegevuse toetust taotleda 17. septembrist 

Laste ja noorte huvitegevuse toetust antakse üldjuhul Saaremaa valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud Saaremaa vald.
Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

Avatud on 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse II taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja II taotlusvooru 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse riikliku lisatoetuse jagamiseks. Projektikonkursile on oodatud 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud regulaarselt toimuvate huvitegevuste projektid. 
Toetust saavad taotleda haridus- ja noorsootöö valdkonna tegevusi pakkuvad juriidilised isikud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja Saaremaa Vallavalitsuse hallatavad asutused tingimusel, et tegevused on suunatud valla lastele ja noortele. Projektis ei ole vaja omaosalust. 
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vallavalitsusele allkirjastatud vormikohane taotluspdf märksõnaga „Huvitegevuse projektikonkurss" e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või tuua vallavalitsusse (Tallinna 10, Kuressaare). Paberkandjal blanketi saab ka haridus- ja noorsootööosakonnast kohapealt.
Tähtaeg: 18. september 2018 kell 12.00. 
Täpsem info ja tingimused Alus: VV 22.08.18 korraldus nr 925
Toetuse määramisel kohustub saaja esitama tegevuse aruandepdf
Tähelepanu! 2018. aasta I taotlusvoorust toetatud projektide aruande vorm.

 

Huviharidus - registreerimine: