Teated

Algasid Loode tammiku puisniidu taastamistööd
Loode tammik on ajalooliselt olnud suures osas kasutusel puisniiduna, kus iga-aastane heinategu lõppes pärast loomapidamise hääbumist linnas. Puisniit on regulaarselt niidetav hõreda puu- ja põõsarindega heinamaa. Selle püsimise aluseks on tema iga-aastane niitmine, samuti puu- ja põõsarinde kujundamine. Niitmine hoiab tasakaalu nii metsa- kui niiduliikidele sobilike tingimuste vahel. Puisniidud on Eesti kõige liigirikkamad kooslused.
Osa Loode tammiku puisniidust on olnud aastakümneid hooldamata ning seetõttu muutunud liiga tihedaks. Läbi puude ja põõsaste võrade ei jõua maapinnale enam piisavalt niidutaimestikule vajalikku valgust, mis omakorda vähendab nende liigirikkust alal.
Alanud taastamistööd hõlmavad 12,6 ha puisniitu ha 0,4 ha loopealset. Puisniidult eemaldatakse enamus võsa, hajutatult jäetakse alles heas seisundis suuri sarapuupõõsaid, kukerpuid ja muid väärtuslikke põõsaid. Raiega vähendatakse puuvõrade liitust. Sellega ennistatakse soodsad valgustingimused niidutaimestikule. Vanu tammesid ei raiuta. Hilisema niitmise võimaldamiseks freesitakse kännud. Taastamistöö käigus tuleb vältida pinnase kahjustamist ja arvestada Keskkonnaameti seatud tingimustega.
Taastamistöö viiakse ellu „Mullutu-loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe, Loodenina ranna ning Mullutu, Nasva ja Loode merikotka püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2024" alusel. Tööd teostab Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel Sikassaare Vanametall OÜ.
Lisainfo: Ants Animägi (RMK) tel 511 6458
Taastatav ala on tähistatud kaardil punasega.
_____________________________________________________________________________
Laupäeval, 27. jaanuaril algusega kell 13.00 toimub Meedla Kojas (Lossi 6, Kuressaare) Keskkonnaameti loopealsete taastamise projekti infopäev. Seekord on luubi all Saaremaa loopealsetel kasvavad orhideed ja karjatamise mõju nende säilimisele. Külla tulevad Rainar Kurbel (MTÜ Käoraamat- Eesti orhideede kaitseks) ja Meeli Mesipuu (MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing). Üritus kestab orienteeruvalt kolm tundi ja on osalejate tasuta. Anna enda tulekust teada annely.esko@keskkonnaamet.ee või telefonil 511 6738.
Oodatud on kõik orhideehuvilised! Lisainfo: Facebook Life to alvars

 

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819
tel 452 5000
vald@saaremaavald.ee