Keskkond

 12. ,19. ja 26. mail elektroonikaromude kogumisring Saaremaal. Võimalus ära anda vanu kodumasinaid ja elektroonikat. 
Vt asukohad ja kellaajad Korraldaja: MTÜ EES-Ringlus
Kirjalik enampakkumine metsamaa müügiks

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks:

  • Saaremaa vald, Võhma küla (registriosa 2898950, katastritunnus 48301:001:0640, pindala 4,12 ha). Alghind 18 130 eurot, ettemaks 1 813 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
  • Saaremaa, Saaremaa vald, Võhma küla (registriosa number 10096250, katastritunnus 48301:001:0587, pindala 4,32 ha). Alghind 3 020 eurot, ettemaks 302 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
  • Saaremaa Saaremaa vald Võhma küla (registriosa number, 4199734, katastritunnus 48301:001:0572 , pindala 2,2 ha). Alghind 7 700 eurot, ettemaks 770 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud. Pakkumiste esitamise tähtaeg 22.05.2018. Täpsem info: rmk.ee.
_______________________________________________________________________________

Riiklik koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine 
L, 5. mai (Loona) L, 19. mai  (Upa, Nasva)
10:00 Loona kanala teeristis 9:00  Upal postkastide juures
10:15 Käku külas 9:20  Laadjala bussipeatuses
10:40 Posti vahtra juures 9:35  Meedla bussipeatuses
10:50 Loona bussipeatuses 9:45  Meedla külas
11:20 Piila külas 10:00  Kiratsi bussipeatuses
11:40 Kaubi külas 10:20  Uduvere külas bussipeatuses
12:00 Tõrise külas 10:30  Uduvere külas
12:20 Eikla kaupluse juures 10:40  Maleva klubi juures
12:45 Koidula külas 10:55  Asuküla külas 
13:15 Eikla kortermajade juures 11:20  Dolomiidi majade juures
  11:40  Laoküla külas
  13:00 Laidu bussipeatus
  13:15 Nasva kaupluse juures
  13:35 Mändjalas 
  13:50 Mändjala bussipeatus
  14:00 Keskranna bussipeatus
Marutaudi vaktsineerimine on TASUTA, transpordi eest 2 EUR.  
Kiipimine 8 EUR, lisandub kiibi hind 6-8 EUR (eelnevalt soovist teada anda).
Võimalus vaktsineerida koeri (18 EUR) ja kasse (15 EUR, soodushind) kompleksvaktsiiniga.  
Müügil erinevad parasiitidevastased ravimid. 
Võimalik koduvisiit, soovijail eelnevalt helistada (visiiditasu 15 EUR + transport).
Info: Veterinaar- ja Toiduameti volitatud veterinaararst Gaili Tiitma, tel 5621 7760.
________________________________________________________________________________
Pakendikonteinerid vahetatakse välja
PakendikonteineridAprillis hakati Saaremaa valla territooriumil ümber vahetama ETO pakendikonteinereid uute ja suuremate vastu. Sel ajal võib tekkida olukord, kus vana konteiner on eest ära viidud ja uut pole veel asemele toodud. Vallavalitsus palub sellisel juhul kasutada mõnda teist pakendipunkti. Pakendipunktid on leitavad VEEBIKAARDIL.
Ümberkorralduste eesmärk on muuta pakendite äraandmine mugavamaks ja vähendada konteinerite ületäitumist. 
_____________________________________________________________________________

Aprilli lõpus ühendati vana ja uus e-PRIA
Alates 24. aprillist saab kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe "värava" https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login kaudu. Vana e-PRIA ja uue portaali teenuste kasutamiseks volituste andmine toimub juba uue portaali kaudu. Täpsem info: www.pria.ee.

 

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>


Tallinna 10, Kuressaare 93819