Teated

Liiklemisloa taotlemine linna puhkealale sõiduks
Kuressaare linna piiridesse jäävatel puhkealadel on mootorsõidukite liiklemine ja parkimine keelatud, välja arvatud erijuhul vallavalitsuse loal.
Liiklemisloa saamiseks Kuressaare linna puhkealale tuleb pöörduda vallavalitsuse poole e-posti aadressil 
vald@saaremaavald.eemikk.tuisk@saaremaavald.ee või 
martin.kulderknup@saaremaavald.ee.
____________________________________________________________________________

Avalik enampakkumine vallamaa müügiks ja kasutusse andmiseks
Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvad kinnistud:
  • Sakla külas Aarne kinnistu (katastritunnus 71401:001:0552, sihtotstarve elamumaa, pindala 466m²), millel asub amortiseerunud ühekordne elamu;
  • Pähkla külas asuv hoonestamata Pargi kinnistu (katastritunnus 34801:004:0229, sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 3339m²);
  • Saaremetsa külas asuv kahest saarest koosnev Aidamehe kinnistu (katastritunnused 38601:002:0136 ja 38601:002:0137, pindalaga 23,48ha ja 3,06ha, sihtotstarve maatulundusmaa). 
Samuti annab vald enampakkumise korras kasutusse Salme alevikus Rannapargi tee 4 (katastritunnus 72101:002:0741, pindala 5,1ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) maaüksusest 6,0m². 
Täpsem info ja tingimused: www.saaremaavald.ee/valdmuub.

Kontakt

Majandus- ja haldusosakonna
kontaktid >>


Marientali tee 27
Kuressaare 93820