Salme teenuskeskus

Sõrve mnt 3, 93201 Salme, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse
juhataja
Kalmer Poopuu 45 25 160, 5116 418
kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul 45 20 357,  59 151 803
kaia.kuul@saaremaavald.ee
Infospetsialist Rita Mägi 45 20 350
rita.magi@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

PUHKUSED
Teenuskeskuse juhataja Kalmer Poopuu           02.07-05.08   
Sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul                           09.07- 12.08  
Infospetsialist Rita Mägi                                        06.08-09.09   
 
 
Projektitoetuste taotlemine Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondades 
Projektitoetuse taotlemine toimub üldjuhul endiste vallavolikogude vastavate määruste alusel.

Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondade puhul reguleeriv määrus puudub ning projektidele saab toetust taotleda vabas vormis avalduse alusel. Avaldused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee. Vallavalitsus lahendab laekunud avaldused juhtumipõhiselt.
___________________________________________________________________

 

 

Salme

18.04.18

Salme vald oli vald Saare maakonnas Saaremaa edelaosas ja hõlmas Sõrve poolsaare kaela. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega ühtseks Saaremaa vallaks. Salme viimane vallavanem oli Kalmer Poopuu.

Salme valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)