Siseturvalisus


Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu

Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu ülesandeks on läbi riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse, era- ja kolmanda sektori koostöö suurendada meie kõigi turvalisust ning pakkuda välja lahendusi tänastest probleemidest ülesaamiseks. 

Koosseis:
 • komisjoni esimees Karin Närep – Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
 • Mart Mäeker – Saaremaa abivallavanem
 • Maidu Lempu – vabatahtliku merepääste esindaja maakonnas
 • Raido Liitmäe – Muhu vallavanem
 • Jaan Urvet – Ruhnu vallavanem
 • Kalle Laanet – SA Kuressaare Haigla nõukogu esimees, Saaremaa Vallavolikogu liige
 • Gunnar Havi – Kaitseliit
 • Rainer Antsaar – Politsei- ja Piirivalveamet
 • Margus Lindmäe – Päästeamet
 • Jaan Leivategija – Rahandusministeerium, regionaalhalduse osakond, talitusejuhataja
 • Bert Holm – Saaremaa Vallavalitsus, keskkonnaosakonna juhataja
 • Karel Koovisk – Saaremaa Vallavalitsus, järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialist
 • Riina Allik – Saaremaa Vallavalitsus, tervisedenduse peaspetsialist
Saaremaa Vallavalitsuse 24.04.18 korraldus nr 371 "Saare maakonna siseturvalisuse nõukogu modustamine"
 

Kontakt