Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon

Koosseis:

Esimees  - Tiina Luks tiina.luks@gmail.com, 5668 8499  
Aseesimees - Vello Runthal                                                          
 
Liikmed:
Silvi Teesalu Ants Kangur
Lia Hanso Jürgo Ots
Ave Väli Tiit Rettau
Merike Rang Kersti Vaga
Jüri Heinlaid Kaie Seil
Aare Rüütel Juta Levin
Ene Vahter Jaanika Rikko

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.