Taksoveo korraldamine

Saaremaa Vallavalitsus väljastab vastavalt ühistranspordiseaduse § 55 lg 1 Saaremaa valla territooriumil taksoveoga tegutsemiseks vajalike taksoveolube, sõidukikaarte ja teenindajakaarte.
 
Taksoveoloa, sõidukaardi või teenindajakaardi taotlemise nõuetega saab tutvuda ühistranspordiseaduse 8. peatükis (§ 54-66). 
Taksoveoluba, sõidukaarti ja teenindajakaarti saab taotleda kas läbi Majandustegevuse registri või esitades vormikohase taotluse (vt allpool) Saaremaa vallavalitsuse e-postile vald@saaremaavald.ee või tulles kohapeale (Marientali tee 27, Kuressaare, ruum 106).

Riigilõiv
Taksoveoluba - 64 EUR Selgitus: riigilõiv, taksoveoluba, taotleja nimi
Sõidukikaart - 20 EUR   Selgitus: riigilõiv, sõidukikaart/sõiduki reg märk, vedaja/taotleja nimi
Teenindajakaart - 38 EUR Selgitus: riigilõiv, teenindajakaart, nimi
Riigilõivu saaja: Saaremaa Vallavalitsus 
EE851010602007390004 SEB Pank AS 
EE362200221068434358 Swedbank AS 
EE213300332146330001 Danske Bank A/S 
EE871700017000767815 Luminor Bank AS 

Kontakt: transpordinõunik Karl Tiitson, tel 452 5110, 5388 8193
e-post karl.tiitson@saaremaavald.ee