Teed ja tänavad

Piirkondade kontaktisikud, kelle kaudu saab esitada ettepanekuid teehoolduse osas Saaremaa vallas.

Kuressaare linn – Kuressaare Linnamajandus, Marek Koppel, tel 5340 0994, marek.koppel@kuressaare.ee

Lääne-Saare Haldus, sh
Kaarma piirkond – Jüri Ränk, tel 515 4715, juri.rank@laanesaare.ee
Kärla piirkond – Toomas Raun, tel 5850 4920, toomas.raun@laanesaare.ee
Lümanda piirkond – Ilmar Antov, tel 504 8513, ilmar.antov@laanesaare.ee

Kihelkonna – Kihelkonna teenuskeskus, Eveli Ait, tel 5389 2435, eveli.ait@saaremaavald.ee
Laimjala – Laimjala teenuskeskus, Vilmar Rei, tel 503 8029, vilmar.rei@saaremaavald.ee
Leisi – endise Leisi valla Kommunaalamet, Jaak Grepp, tel 522 7431, kommunaal.leisi@tt.ee
Mustjala – Mustjala teenuskeskus, Kalle Kolter, tel 5322 9703, kalle.kolter@saaremaavald.ee
Orissaare – Orissaare teenuskeskus, Raul Koppel, raul.koppel@saaremaavald.ee
Pihtla – Pihtla teenuskeskus, Tiit Rettau, tel 506 6193, tiit.rettau@saaremaavald.ee
Pöide – Pöide teenuskeskus, Toomas Oll, tel 509 6104, toomas.oll@saaremaavald.ee
Salme – Salme teenuskeskus, Kalmer Poopuu, 5116418, kalmer.poopuu@saaremaavald.ee
Torgu – Torgu teenuskeskus, Marite Ringas, tel 5340 9472, marite.ringas@saaremaavald.ee
Valjala – Valjala teenuskeskus, Tiit Aavik, tel 521 6672, tiit.aavik@saaremaavald.ee