Torgu teenuskeskus

Koolimaja, Iide küla, 93101, Saaremaa vald 

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Teenusekeskuse
juhataja
Marite Ringas

452 5163, 5340 9472
marite.ringas@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp 452 5165, 5910 8403
juta.sepp@saaremaavald.ee

 

Teade

KIK avab taotlusvooru tänavavalgustuse uuendamise projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) alustab reedel, 27. juulil taotluste vastuvõtmist tänavavalgustuse taristu renoveerimise teise taotlusvooru. Toetusraha eraldatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Toetuse andmise eesmärgiks on korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille tulemusel väheneb tänu kaasaegsele valgustile ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Taotlejaks saab olla kohaliku omavalitsuse üksus või äriühing, mis kuulub sajaprotsendiliselt ühele või mitmele kohaliku omavalitsusele.

„Ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kohta on taotlusvoorus võimalik rahastada 80 kuni 1500 tänavavalgustuspunkti renoveerimist," tutvustab taotlusvooru tingimusi KIKi projektikoordinaator Tiiu Noormaa, jätkates, et toetuse maksimaalne summa ühele projektile on 3 000 000 eurot ning toetuse minimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 35% ja maksimaalne osakaal 80%.

Taotlusi saab esitada alates 27. juulist 2018 E-toetuste keskkonna kaudu. Taotlusvooru tähtaeg on 28. september 2018.

Toetuse taotlejatele toimub infopäev 6. septembril kell 11 Tallinnas, kus osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha siin. Info taotlemise tingimuste kohta leiab KIKi kodulehelt.

Esimeses taotlusvoorus said toetuse 22 tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti kogusummas ligi 10 miljonit eurot. Teise tänavavalgustuse rekonstrueerimistoetuse taotluste vooru maht on 20 miljonit eurot

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks. Meetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

 

Lisainfo: KIKi projektikoordinaator Tiiu Noormaa (tiiu.noormaa@kik.ee, 6 274 121)

 

Puhkus

Juta Sepp sotsiaaltööspetsialist  02.07.-05.08.2018
Ülle Aadussoo koristaja               02.07.-05.08.2018 

 

Torgu

22.01.18

Torgu vald oli vald Saare maakonnas Sõrve poolsaare lõunaosas. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega ühtseks Saaremaa vallaks. Viimane vallavanem oli Tiit Põld

Torgu valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)