Tule tööle!

Tähtaeg 4. juuli:
Kärla Põhikooli direktor  
Pärsama Lasteaia direktor
_________________________________________________________________________  Salme Põhikool pakub tööd kooli haldusjuhile.

Kandideerijalt ootame:
- vähemalt keskharidust;
- orienteerumist oma töövaldkonda puudutavates seadustes ja määrustes;
- arvutikasutusoskust (teksti- ja tabeltöötlus);
- B-kategooria juhiloa omamist (kasuks tuleb ka isikliku sõiduauto kasutamise võimalus);
- positiivset ellusuhtumist ja head meeskonnatöö oskust.
Dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikiri) esitada
13. juuliks 2018 digitaalselt aadressile mare.poopuu@salme.edu.ee või kirjaga aadressil
Salme Põhikool, Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201, Saaremaa vald.
Tööle asumise aeg 27. august 2018.
Täiendav info: Mare Poopuu, telefon 5257272.

_________________________________________________________________________


Kuressaare Vanalinna Kool pakub alates 1. septembrist osalise tööajaga tööd põhikooli 3. kooliastme
 - emakeele õpetajale;
 - matemaatika õpetajale.
Täiendav info: direktor@vanalinna.edu.ee või anne@vanalinna.edu.ee.
__________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
Kahtla kooli logo

Kahtla Lasteaed-Põhikool võtab tööle:

 - 21. augustist osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetaja
 - 1. septembrist osalise koormusega logopeedi

 Vajalik vastav kvalifikatsioon.
 Täiendav info: tel 5331 2178, helle.ryytel.001@gmail.com

__________________________________________________________________________
Aste Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

- eripedagoog- logopeed (1,0 ametikohta)
- väikeklassiõpetaja (1,0 ametikohta)
- poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
- liikumisõpetaja (0,2 ametikohta)

Nõutav vastavus HTM-i 29.08.2013 määrusele nr 3 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded". Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 1. augustiks e-posti aadressile: ulvi.valge@aste.edu.ee. Täiendav info: tel 529 7383.