Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala, Kihelkonna ja Pihtla piirkonnas aastatel 2018-2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala, Kihelkonna ja Pihtla piirkonnas aastatel 2018-2021". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada paberkandjal Saaremaa Vallavalitsusele (Tallinna 10, Kuressaare, 93819, ruum 206) hiljemalt 05.10.2018 kell 11. Täpsem info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200753. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Saaremaa valla konsolideeritud raamatupidamise 2018. ja 2019. majandusaasta aastaaruannete auditeerimine".  Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/200524) kaudu hiljemalt 04.10.2018 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.