Hankekord

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/194583) kaudu hiljemalt 23.02.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193706) kaudu hiljemalt 22.02.2018 kell 16.00.

Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, anu.berens@saaremaavald.ee.