Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15

Laimjala rahvamaja renoveerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Laimjala rahvamaja renoveerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda koos Tellija varuga koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196409) kaudu hiljemalt 30.04.2018 kell 10.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Hooldekodu „Saaremaa Valss" projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Hooldekodu „Saaremaa Valss" projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196188) kaudu hiljemalt 07.05.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196302) kaudu hiljemalt 26.04.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Kuressaare Pargi Lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196273) kaudu hiljemalt 19.04.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee-

Orissaare lasteaia rekonstrueerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Orissaare lasteaia rekonstrueerimine". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196205) kaudu hiljemalt 30.04.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.