Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine" (viitenumber riigihangete registris 199036). Lihthanke esemeks on Kuressaare Gümnaasiumi (Nooruse 1, Kuressaare) ujula ja saaliosa olmeruumide rekonstrueerimiseks ning sisustamiseks eskiisi, eel- ja põhiprojekti koostamine ning autorijärelevalve teostamine ehitustööde perioodil. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/199036) kaudu hiljemalt 02.08.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.  

Kontoritarvete ostmine 2018-2019

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Kontoritarvete ostmine 2018-2019" (viitenumber riigihangete registris 197836). Hange on jaotatud osadeks: Osa 1 – Koopiapaber, Osa 2 – Kontoritarbed. Pakkuja võib pakkumuse esitada kas ühele või mõlemale osale.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse madalaimat näidisostukorvi kogumaksumust.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/196672) kaudu hiljemalt 04.07.2018 kell 10.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel ja tänavatel". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197991) kaudu hiljemalt 16.07.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal (II)

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal (II)". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197989) kaudu hiljemalt 26.06.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.