Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosseis:

Esimees  - Andres Hanso andres.hanso@gmail.com, 517 9010  
Aseesimees – Andrus Raun                                                            
 
Liikmed:
Inga Teär Ly Kallas
Anneli Meisterson Kaja Puck
Maidu Varik Tiina Luks
Kaire Kiil Argo Kirss
Malve Kolli Helle Sulg
Inge Jalakas Rainer Helde
Tõnu Erin Raivo Peeters
Riho Humal  

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.