Huviharidus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus

Huvikoolid

Munitsipaalhuvikoolid:
Kuressaare Kunstikool 
Kuressaare Muusikakool 
Saaremaa Spordikool 
Kärla Muusikakool
Orissaare Muusikakool 

Eraspordiklubid:
MTÜ Võimlemisklubi Flex 
 
Erahuvikoolid:
 
Lisaks tegutsevad huvikoolid järgmiste üldhariduskoolide juures:
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira
Kuressaare Vanalinna Kool - huviringid
Saaremaa Ühisgümnaasium - huviringid
Lümanda Põhikool - huviringid
Aste Põhikool - huviringid
Kärla Põhikool - huviringid
 
NB! Kõik huvikoolidesse puutuv on leitav huvihariduse registrist.
 

Huviharidus - registreerimine:

Haridusregistri link