Keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogrammi taotlusvoor on avatud 6. augustist 17. septembrini 2018

17. septembrini 2018 oodatakse taotlusi Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi (KIK) II taotlusvooru.  Programmi mahuks on 10,8 miljonit eurot, taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu.

Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele: atmosfääriõhu kaitse, kalanduskeskkonnateadlikkuslooduskaitsemerekeskkondmetsandusringmajandus, veemajandus. „Suurepärane võimalus oma ideedest keskkonnakasulikud teod teha," julgustab KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim Kiisler taotlusvoorust osa võtma. „Küsi ja sulle antakse, seda loomulikult siis, kui idee on kandev ning taotlus terviklik."
 
Taotlusvooru sihtgrupp on lai – taotlema on oodatud näiteks nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid. Keskkonnateadlikkuse programmist saavad õppekäikude või praktikumilaagri korraldamiseks lihtsustatud korras toetust taotleda ka üldhariduskoolid (lasteaiad) või koolipidajad. Rahastusotsuse saanud projektid selguvad käesoleva aasta detsembris. 
 
KIKi juhataja Veiko Kaufmann soovitab vaadata avatud pilguga ringi, tutvuda toetuse taotlemise võimalustega, küsida nõu KIKi spetsialistidelt ning asuda tegutsema parema keskkonna nimel. „Küll aga tuleb enne taotluse esitamist hästi läbi mõelda projekti eesmärk - on oluline, et neil tegudel oleks võimalikult suur positiivne keskkonnamõju."
 
Vooru eelarvest enim saab veemajandus – 6,5 miljonit eurot, kuna see valdkond vajab jätkuvalt suuri investeeringuid, et oleks tagatud kvaliteetne joogivesi üle kogu riigi. Ringmajanduse projektidesse läheb üks miljon eurot, merekeskkonna projektid saavad 800 tuhat eurot, metsandusse läheb 600 tuhat eurot, atmosfääriõhu kaitsesse 550 tuhat eurot ja looduskaitsesse 500 tuhat eurot. Keskkonnateadlikkusele on mõeldud 450 tuhat eurot ja kalandusele 400 tuhat eurot. 
 
Lisainfo: KIKi looduse ja keskkonnateadlikkuse valdkonnajuht Ulvi Tuisk (ulvi.tuisk@kik.ee, 6274 180), veemajanduse valdkonnajuht Kai Eisenberg (kai.eisenberg@kik.ee, 6274 115) või energeetika valdkonnajuht Eduard Sizov (eduard.sizov@kik.ee,  6274 189). 
Lisainfo: KIKi kodulehelt.
 
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.