Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 16.08.2018 kuni 26.08.2018 on avalikul väljapanekul Muraja küla Lautri, Rannavälja, Õuna katastriüksuste detailplaneeringu alal asuva Käokulla kinnistu detailplaneeringujärgseid arhitektuuriseid tingimusi ja sissesõidu tee asukohta täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu.
Eelnõuga on võimalik tutvuda ka peberkandjal vallavalitsuses (Kuressaare, Tallinna tn 10, tuba 206). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult vallavalitsusele aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.
PT_eelnõu
Planeeringujoonis