Teised rahastusvõimalused

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  https://www.kik.ee/
SA Innove  https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  http://www.pria.ee/
MTÜ Saarte Kalandus http://www.saartekalandus.ee/
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus https://www.eas.ee/
Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital https://www.kysk.ee/
Eesti Kultuurkapital  https://www.kulka.ee/

 

Kontakt

Karin Närep, 
arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
 
Karel Koovisk
järelevalveteenistuse juhataja
tel 452 5083