Tule tööle!

Tähtaeg 3. august:
Pärsama Lasteaia direktor

_________________________________________________________________________


Kuressaare Vanalinna Kool pakub alates 1. septembrist osalise tööajaga tööd põhikooli 3. kooliastme
 - emakeele õpetajale;
 - matemaatika õpetajale.
Täiendav info: direktor@vanalinna.edu.ee või anne@vanalinna.edu.ee.
__________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
Kahtla kooli logo

Kahtla Lasteaed-Põhikool võtab tööle:

 - 21. augustist osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetaja
 - 1. septembrist osalise koormusega logopeedi

 Vajalik vastav kvalifikatsioon.
 Täiendav info: tel 5331 2178, helle.ryytel.001@gmail.com

__________________________________________________________________________
Aste Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

- eripedagoog- logopeed (1,0 ametikohta)
- väikeklassiõpetaja (1,0 ametikohta)
- poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
- liikumisõpetaja (0,2 ametikohta)

Nõutav vastavus HTM-i 29.08.2013 määrusele nr 3 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded". Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 1. augustiks e-posti aadressile: ulvi.valge@aste.edu.ee. Täiendav info: tel 529 7383.