Valimised 2017

KOV volikogu valimised 2017

Saaremaa Vallavolikogu valimised toimusid 15. oktoobril 2017

Kontakt
  Asukoht: Tallinna 10, Kuressaare (II korrus, ruum 215)
  Esimees: Eero Lapp eero.lapp@kuressaare.ee, tel 505 8045


Valimisjaoskonnad
Saaremaa valla valimiskomisjoni koosseis
Kuressaare Linnavalitsuse 20. juuni 2017 korraldus nr 364 "Saaremaa valla valimiskomisjoni asukoha määramine"

 

Saaremaa valla valimiskomisjoni protokollid:
Protokoll nr 1
Protokoll nr 2    Otsus nr 1
Protokoll nr 3    Otsus nr 2
Protokoll nr 4    Otsus nr 3   Otsus nr 4  
Protokoll nr 5    Otsus nr 5   Lisa_Kandidaatide koondnimekiri  
Protokoll nr 6    Otsus nr 6_Saaremaa valla jaoskonnakomisjonide koosseisud
Protokoll nr 7    Valimistulemuste protokoll 
Protokoll nr 8   Otsus nr 7    Otsus nr 8    Otsus nr 9          
Protokoll nr 11  Otsus nr 11  Otsus nr 12  Otsus nr 13  Otsus nr 14  Otsus nr 15