Veemajandus

Reovee käitlus

Puurkaevud

Kalastuskaartide väljastamine Abruka ja Vilsandi saare püsielanikele:
Vee- ja looduskaitsespetsialist Kairi Niit
tel 452 5079, kairi.niit@saaremaavald.ee
_
________________________________________________________________________________

Muinsuskaitseamet ootab maavaldajate arvamusi lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise kohta

LautrikohadSaaremaa Vallavalitsus annab teada, et Muinsuskaitseamet on alustanud Saaremaa vallas, valdavalt eramaadel paiknevate lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse. Kultuurimälestiseks tunnistamise menetlus on algatatud järgmiste lautrikohtade osas:
  • Kuusnõmme Pitkanina lautrikoht Kuusnõmme külas Ranna kinnistul (44001:001:0069);
  • Sadama lautrikoht Tammuna külas Sadama kinnistul (80701:003:0060);
  • Rahuste lautrikoht Rahuste külas Arima (72101:003:0193) ja Torni (72101:003:0298) kinnistutel;
  • Pärtli lautrikoht Rahuste külas Pärtli kinnistul (72101:003:0275);
  • Päniska lautrikoht Kotlandi külas Päniska kinnistul (44001:004:0274).
Lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamisega kaasnevad Muinsuskaitseseaduses toodud piirangud. Muinsuskaitseamet ootab maavaldajate arvamusi lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse osas 27. aprillini e-posti aadressil krista.karro@muinsuskaitseamet.ee

Kontakt

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819 

Vee ja looduskaitse peaspetsialist
Kairi Niit, tel 452 5079
kairi.niit@saaremaavald.ee