Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamiseks Saaremaa vallas ja Kuressaare linnas tuleb Saaremaa vallavalitsusele esitada digitaalselt allkirjastatud avaliku ürituse loa taotlusaadressile vald@saaremaavald.ee mitte enne kui 6 kuud ja mitte vähem kui 30 päeva enne ürituse toimumist.

Vallavalitsuse teenistuja kooskõlastab loa taotluse lähtuvalt ürituse sisust ja vajadustest Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeametiga, Kuressaare Linnamajandusega, territooriumi valdajaga, järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialistiga, Muinsuskaitseametiga, Keskkonnaametiga ja keskkonnaosakonna jäätmete peaspetsialistiga.

Info ja kontaktid:
Korrakaitseseadus
Avaliku ürituse korraldamise eeskiri (kehtib kuni uue Saaremaa valla eeskirja kinnitamiseni)
Spordiseadus
 

Kontakt

Kultuuri- ja spordiosakond
Tallinna 10, Kuressaare 93819

Kultuuritöö spetsialist
Anneli Teppo -Toost
tel 452 5072, 5856 9824

Taotluskeskkonna link