Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
Saaremaa valla 2018. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 24.04.18 korraldusega nr 395

Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197107) kaudu hiljemalt 12.06.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke " Mustkatete ühekordne pindamine Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal ". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197210) kaudu hiljemalt 04.06.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Orissaare Gümnaasiumi hosteli rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/197327) kaudu hiljemalt 29.05.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.