Huviharidus

2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus

7. maini 2018 sai projektikonkusile esitada Saaremaa vallas 7-19aastastele lastele ja noortele suunatud tegevuspäevade ja koostöötegevuste innovaatilisi projekte. 
Toetuse saajad kohustuvad esitama tegevuse aruande. Aruanne esitada allkirjastatuna vald@saaremaavald.ee või tuua vallavalitsusse (Tallinna 10, Kuressaare). Paberkandjal blanketid on saadaval ka vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonnas kohapeal.
2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse vahendid eraldati riigieelarvest.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus väikese sissetulekuga peredele

Toetus on mõeldud rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses. Toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.
Täpsem info ja taotlemine: Huvitegevuse ja -hariduse toetus

Huvikoolid

Munitsipaalhuvikoolid:
Kuressaare Kunstikool 
Kuressaare Muusikakool 
Saaremaa Spordikool 
Kärla Muusikakool
Orissaare Muusikakool 

Eraspordiklubid:
MTÜ Võimlemisklubi Flex 
 
Erahuvikoolid:
 
Lisaks tegutsevad huvikoolid järgmiste üldhariduskoolide juures:
Kuressaare Gümnaasium - huvikool Inspira
Kuressaare Vanalinna Kool - huviringid
Saaremaa Ühisgümnaasium - huviringid
Lümanda Põhikool - huviringid
Aste Põhikool - huviringid
Kärla Põhikool - huviringid
 
NB! Kõik huvikoolidesse puutuv on leitav huvihariduse registrist.
 

Huviharidus - registreerimine:

Haridusregistri link