Projektitoetus

Toetuskeskkonna link

Sisenemine projektitoetuste elektroonilisse keskkonda toimub ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga.

Aruande esitamine toimub samas elektroonilises keskkonnas.

Erandkorras on võimalik esitada projektitoetuse taotlus paberkandjal.

Projektitaotluse täitmise juhend

Projektitoetuse aruande täitmise juhend