Vabad töökohad

Saaremaa Vallavalitsuse struktuur
__________________________________________________________________________________
Tähtaeg: 9. juuli:
Hoolduskoordinaator Ametijuhend
Pärsama Lasteaia direktor 
Tähtaeg: 16. juuli:
Registrispetsialist Ametijuhend 
Sporditööspetsialist Ametijuhend
Tähtaeg: 20. juuli:
Arhitekt Ametijuhend
Tähtaeg: 24. juuli:
Raamatupidaja Ametijuhend

__________________________________________________________________________________  Salme Põhikool pakub tööd kooli haldusjuhile.

Kandideerijalt ootame:
- vähemalt keskharidust;
- orienteerumist oma töövaldkonda puudutavates seadustes ja määrustes;
- arvutikasutusoskust (teksti- ja tabeltöötlus);
- B-kategooria juhiloa omamist (kasuks tuleb ka isikliku sõiduauto kasutamise võimalus);
- positiivset ellusuhtumist ja head meeskonnatöö oskust.
Dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikiri) esitada
13. juuliks 2018 digitaalselt aadressile mare.poopuu@salme.edu.ee või kirjaga aadressil
Salme Põhikool, Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201, Saaremaa vald.
Tööle asumise aeg 27. august 2018.
Täiendav info: Mare Poopuu, telefon 525 7272.
______________________________________________________________________


Kuressaare Vanalinna Kool pakub alates 1. septembrist osalise tööajaga tööd põhikooli 3. kooliastme
 - emakeele õpetajale;
 - matemaatika õpetajale.
Täiendav info: direktor@vanalinna.edu.ee või anne@vanalinna.edu.ee.

__________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

Kahtla kooli logo
 

Kahtla Lasteaed-Põhikool võtab tööle:

 - 21. augustist osalise koormusega kehalise kasvatuse õpetaja
 - 1. septembrist osalise koormusega logopeedi
 Vajalik vastav kvalifikatsioon.
 Täiendav info: tel 5331 2178, helle.ryytel.001@gmail.com

_
_________________________________________________________________________________

Aste Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

- eripedagoog- logopeed (1,0 ametikohta)
- väikeklassiõpetaja  (1,0 ametikohta)
- poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
- liikumisõpetaja (0,2 ametikohta)

Nõutav vastavus HTM-i 29.08.2013 määrusele nr 3 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded". Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 1. augustiks e-posti aadressile: ulvi.valge@aste.edu.ee
Täiendav info: tel 529 7383.