Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.05.-01.06.2018 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Golfikomplektsi detailplaneeringu alal projekteerimistingimuste eelnõu, millega...

Golfikompleksi projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 22.05.-01.06.2018 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Golfikomplektsi detailplaneeringu alal projekteerimistingimuste eelnõu, millega...

5.-7. juunini peatub  Kuressaare haigla ( Aia 25) juures Tartu Ülikooli Kliinikumi mobiilne kabinet, kus saab lasta end nahaarstil kontrollida pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. ...

5. juunist peatub Saaremaal taas mobiilne nahakabinet

5.-7. juunini peatub  Kuressaare haigla ( Aia 25) juures Tartu Ülikooli Kliinikumi mobiilne kabinet, kus saab lasta end nahaarstil kontrollida pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. ...

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi leidmaks koostööpartnerit Kuressaare linna üürieluruumide ehitamiseks ja haldamiseks. SA KredEx on välja kuulutanud elamufondi...

Avalik konkurss koostööpartneri leidmiseks (üürieluruumide ehitamine ja haldamine)

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi leidmaks koostööpartnerit Kuressaare linna üürieluruumide ehitamiseks ja haldamiseks. SA KredEx on välja kuulutanud elamufondi...

Kolmapäeval, 23. mail on Kuressaare kultuurikeskusesse kutsutud 86 aineolümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud Saare maakonna õpilast ning 73 õpetajat kümnest koolist.   ...

Vastuvõtt Saare maakonna parimatele õpilastele

Kolmapäeval, 23. mail on Kuressaare kultuurikeskusesse kutsutud 86 aineolümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinenud Saare maakonna õpilast ning 73 õpetajat kümnest koolist.   ...

Tehnilise Järelevalve Amet juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud. Nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid (nt...

Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud. Nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid (nt...

Vallavalitsus annab teada, et laupäeval, 26. mail kogutakse Saaremaa piirkondades ohtlikke jäätmeid. Kogumisringi käigus võetakse elanikelt tasuta vastu kodumajapidamises tekkinud vanaõli,...

26. mail saab ära anda ohtlikke jäätmeid

Vallavalitsus annab teada, et laupäeval, 26. mail kogutakse Saaremaa piirkondades ohtlikke jäätmeid. Kogumisringi käigus võetakse elanikelt tasuta vastu kodumajapidamises tekkinud vanaõli,...

1. Raha eraldamine reservfondist  Baltic Cup; Saaremaa Võrkpalliklubi; Tantsukool Semiir 2. Raha eraldamine Kuressaare rahvakultuurijuhtide stipendiumideks ja stipendiumilepingute...

Vallavalitsuse 22.05.2018 istungi päevakord

1. Raha eraldamine reservfondist  Baltic Cup; Saaremaa Võrkpalliklubi; Tantsukool Semiir 2. Raha eraldamine Kuressaare rahvakultuurijuhtide stipendiumideks ja stipendiumilepingute...

21. mail istutatakse Panga pangale tammepark, mis sarnaselt teiste maakondade tammedega märgib Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamist. Ehkki algselt sooviti sinna istutada sada puud, on jõutud...

Pangale istutatakse veerandsada tamme

21. mail istutatakse Panga pangale tammepark, mis sarnaselt teiste maakondade tammedega märgib Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamist. Ehkki algselt sooviti sinna istutada sada puud, on jõutud...

Vallavalitsus annab teada, et taotleda saab esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot. Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja...

Taotleda saab esmakordselt kooli mineva lapse toetust

Vallavalitsus annab teada, et taotleda saab esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot. Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja...

21. mail istutavad Saaremaa valla eestvõttel Tornimäe, Orissaare ja Aste koolide õpilased oma kasvatatud istikutest Panga pangale 100 tamme pargi. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud...

Panga pangale rajatakse EV100 tammik

21. mail istutavad Saaremaa valla eestvõttel Tornimäe, Orissaare ja Aste koolide õpilased oma kasvatatud istikutest Panga pangale 100 tamme pargi. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud...

1. Avalike ürituste loa andmine (4) Rahvasprint 2018; Saaremaa laste lustipäev; MTÜ Kuresaar; Titeranna Discgolfi võistlus II 2. Saare Maakonna Keskraamatukogu suviste lahtiolekuaegade...

Vallavalitsuse 15.05.2018 istungi päevakord

1. Avalike ürituste loa andmine (4) Rahvasprint 2018; Saaremaa laste lustipäev; MTÜ Kuresaar; Titeranna Discgolfi võistlus II 2. Saare Maakonna Keskraamatukogu suviste lahtiolekuaegade...

Saaremaa Vallavalitsus kiitis 9. mail heaks ja suunas avalikustamisele Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2017/2018 – 2020/2021 ja Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021 eelnõud. Eelnõud...

Kuressaare Gümnaasiumi ja Vanalinna Kooli arengukavade eelnõude avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus kiitis 9. mail heaks ja suunas avalikustamisele Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2017/2018 – 2020/2021 ja Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2018–2021 eelnõud. Eelnõud...

Saaremaa vald koostöös Saaremaa Kodukandiga jätkab ka tänavu üldrahvalikku traditsiooni "Kodu kauniks" läbiviimist Saare maakonnas. Konkursil osalejatele antakse tänukiri ja mastivimpel ning...

Oodatakse kandidaate kauni kodu konkursile

Saaremaa vald koostöös Saaremaa Kodukandiga jätkab ka tänavu üldrahvalikku traditsiooni "Kodu kauniks" läbiviimist Saare maakonnas. Konkursil osalejatele antakse tänukiri ja mastivimpel ning...

Saaremaa vallavalitsus arutas täna alates 1. juulist maakonnaliinidel tasuta ühistranspordi kehtestamise võimalust  ja otsustas vallavolikogule esitada vastava eelnõu.   ...

Saaremaa vald soovib üle minna tasuta bussisõidule

Saaremaa vallavalitsus arutas täna alates 1. juulist maakonnaliinidel tasuta ühistranspordi kehtestamise võimalust  ja otsustas vallavolikogule esitada vastava eelnõu.   ...

Ettevõtted Vaata Maailma, Tieto Estonia koostöös Swedbank'iga on ellu kutsunud projekti „Uus algus", millega jagatakse annetusena ära tuhat Swedbank'is kasutusel olnud töökorras äriklassi...

Asutustel ja ühendustel on võimalik saada tasuta arvuteid

Ettevõtted Vaata Maailma, Tieto Estonia koostöös Swedbank'iga on ellu kutsunud projekti „Uus algus", millega jagatakse annetusena ära tuhat Swedbank'is kasutusel olnud töökorras äriklassi...

1. Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 2. Vaide läbivaatamise tähtaja...

Vallavalitsuse 09.05.2018 istungi päevakord

1. Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 2. Vaide läbivaatamise tähtaja...

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks: Saaremaa vald, Võhma...

Riigilt on võimalik osta metsamaad

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks: Saaremaa vald, Võhma...

MTÜ EES-Ringlus viib  12., 19. ja 26. mail  läbi elektroonikaromude kogumisringi, mille raames on S aaremaa eri paigus võimalik ära anda vanu kodumasinaid ja elektroonikat. ...

12., 19. ja 26. mail on võimalik ära anda vanaelektroonikat

MTÜ EES-Ringlus viib  12., 19. ja 26. mail  läbi elektroonikaromude kogumisringi, mille raames on S aaremaa eri paigus võimalik ära anda vanu kodumasinaid ja elektroonikat. ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuva  kinnisasja põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks.      Asukoht: Saaremaa...

Avalik enampakkumine - maa kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuva  kinnisasja põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks.      Asukoht: Saaremaa...

Rahandusministeerium annab teada, et riigihalduse ministri 27.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/94 kehtestati Saare maakonnaplaneering 2030+. Planeering haarab kogu Saare maakonna...

Saare maakonnaplaneering 2030+

Rahandusministeerium annab teada, et riigihalduse ministri 27.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/94 kehtestati Saare maakonnaplaneering 2030+. Planeering haarab kogu Saare maakonna...