Hankekord

Pärsama hooldekodu laienduse ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke „Pärsama hooldekodu laienduse ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/194660) kaudu hiljemalt 12.03.2018 kell 9.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Saaremaa Spordikooli väikese saali rõdupiirete ja evakuatsiooniväljapääsude ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Saaremaa Spordikooli väikese saali rõdupiirete ja evakuatsiooniväljapääsude ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/195066) kaudu hiljemalt 15.03.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee.

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthankemenetluses hanke "Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/194583) kaudu hiljemalt 23.02.2018 kell 11.00. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel. 452 5091, e-post: anu.berens@saaremaavald.ee

Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi projekteerimis- ja ehitustööd". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/193706) kaudu hiljemalt 22.02.2018 kell 16.00.

Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, anu.berens@saaremaavald.ee.