Salme Põhikool

Praeguse Salme kooli eelkäijateks olid Salme Algkool, mis aastatel 1918 - 1988 asus endises Salme vallamaja ruumes ja Tiirimetsa 8-kl. Kool, mis asus Tiirimetsas, praegu Kodukultuuriseltsi "Küünal" kasutuses olevas hoones, aastatel 1936 – 1988.

1.septembril 1988 avati Salme Põhikool, tolleaegse nimega Jüri Suurhansu nimeline Salme 9-kl. Kool. Avamispidustustele oli tulnud palju külalisi vabariigist ja rajoonist, lapsevanemad ja ümberkaudsete majandite-asutuste juhid.

Uue kooli lindi lõikasid läbi EKP Kingissepa RK I sekretär Jüri Räim, Haridusminister Rein Loik ja ATK juhataja Prits Liblik.

Tööd alustati 20 õpetaja 178 õpilasega ja esimesed viis aastat ka 10 klassi­komplektiga. Suurim õpilaste arv koolis on olnud 186. 


Salme Põhikooli koduleht