Kärla teenuskeskus

Vallamaja, Pargi 1, Kärla 93501
Saaremaa vald

Halduse peaspetsialist: Toomas Raun (teed, heakord, vallavara)
tel 5850 4920
toomas.raun@laanesaare.ee

Sotsiaaltööspetsialist: Signe Lõhmus
tel 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Eestkostespetsialist: Tiina Saare
tel 452 5061, 5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Tähelepanu! Hajaasustuse programmi nõustamine Kärla teenuskeskuses kohapeal 6. juunil kell 9-16.30. Infot jagab arenduse peaspetsialist Tiina Orav.
______________________________________________________________________________

PROJEKTITOETUSTE TAOTLEMINE ENDISES LÄÄNE-SAARE PIIRKONNAS
Projektitoetuse toimub Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 22 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord" alusel.
Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Taotlused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee.

Taotluse vorm
Aruande vorm

Tutvustus

Kärla on alevik Saare maakonnas Saaremaa lääneosas. Enne haldusreformi 2017. aastal kuulus Kärla piirkond Lääne-Saare valda, endine koduleht Lääne-Saare vald (üleval kuni 31.12.2018). Haldusreformi järgselt kuulub Kärla Saaremaa valla koosseisu.