Kihelkonna teenuskeskus

Lümanda mnt 1, 93401 Kihelkonna
Saaremaa vald

Teenuskeskuse juhataja: Eveli Ait, eveli.ait@saaremaavald.ee,
tel 5389 2435,  452 5138

Sotsiaaltööspetsialist: Mare Kurvits, mare.kurvits@saaremaavald.ee
tel 452 5140,  5750 2452 

Infospetsialist: Eva-Maria Mäe, eva-maria.mae@saaremaavald.ee,
tel 452 5139

Teated

Projektitoetuste taotlemine Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondades
Projektitoetuse taotlemine toimub üldjuhul endiste vallavolikogude vastavate määruste alusel.

Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondade puhul reguleeriv määrus puudub ning projektidele saab toetust taotleda vabas vormis avalduse alusel. Avaldused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee. Vallavalitsus lahendab laekunud avaldused juhtumipõhiselt.

 

Üritused

20.06 Kihelkonna uue raamatukogu avamine
kell 11:00 Kihelkonna Koolimajas

Kihelkonna raamatukogu avamise plakat

23.06 Kihelkonna Jaanipäev

7:50   Lipumastide avamine ja lipu heiskamine
9:00   Avatud hoovid
15:00 Jaanijalka ja Rammumees
19:30 Võidutule tseremoonia kellakoja jalamil, laulab Kihelkonna segakoor
20:30 Jaanituli, esinevad memmede rahvatantsurühm Rukkilill, torupillimees Paul Aav, pidu ansambliga Epitsenter laululaval

Jaanipäeva plakat

24.06 Kalmistupüha

 

04.07 Kirjanduspäev
Mihkli talumuuseumis

Külla tuleb Kadri Tüür, teemaks "Kirjanduslik Vilsandi".

Juttu tuleb Lääne-Saaremaa kujutamisest kirjandusteostes (kirjanike pildu läbi).

 

06.07 Viki suvesimman
kell 21:00 Mihkli talumuuseumis

* Võimalus osaleda erinevates töötubades
* Tule naudi rahvamuusikat ja rahvatantsu
* Kohal Marta-Lovise kokad maitsvate toitudega
* Popfolk tantsurühma Uppsar tantsulavastus "Päris Armas Sõbralik Kamp" Lavastus põimib traditsioonilise Eeesti rahvatantsu hoogsa kaasaegse popfolk muusikaga. Tantsuseade autorid on koreograaf Märt Agu ja Eneli Rüütli. Pilet 5€ / 3€.

Uppsari popfolk tansulavastuse plakat

 

13.07 Tööriistapäev
Mihkli talumuuseumis

Järjekorras juba kolmas töörisstapäev.
Seekord on päevakangelaseks saag.

 

21. - 22.07 Kihelkonna laulupidu
Kihelkonnal

Kihelkonna laulupeo tunnuspilt

Laupäev, 21. juuli
18:00 Laulupeo rongkäik algusega Kihelkonna Rahvamaja eest,
laulupeo tule süütamine ja kontsert Kihelkonna laululaval.
22:00 Simman ansambliga "Untsakad" 
Kihelkonna laululaval


Pühapäev, 22. juuli
12:00 Puhkpilliorkester "Saku" kontsert
"Kõik puhuvad" 
Ühislaulmine ja pidulik lõpetamine 
Kihelkonna kiriku kellakoja juures

Kõik üritused on tasuta!

Kihelkonna laulupeo plakat

 

26.07 Kivestu tuuliku päev
kell 15:00 Kõruse külas

Kivestu tuuliku päeva plakat

Tutvustus

Kihelkonna osavald asub Saaremaa vallas Loode-Saaremaal. Lisaks Kihelkonna alevikule kuulub osavalla koosseisu 41 küla. Piirkond jääb vallakeskusest Kuressaarest 33 km kaugusele. 

Kihelkonna oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega, jäädes osavalla staatusesse.

Endise valla koduleht Kihelkonna vald (üleval kuni 31.12.2018)

Tänase Kihelkonna majanduse arengu põhisuundadeks on turism, kalandus, puidutööstus ja ökoloogiline põllumajandus. Kihelkonna alevikus asuvad  kool, lasteaed, hooldekodu, rahvamaja ja mitmed kauplused.