Kommunaalmajandus

Kuressaare Linnamajandus, teede korrashoid, liikluskorraldus, tänavasildid, avalike haljasalade hooldus
Juhataja: Marek Koppel, tel 5340 0994
marek.koppel@kuressaare.ee

Lääne-Saare Haldus, valla hoonete haldus, teed, tänavad, liikluskorraldus
Marietali tee 27, Kuressaare
Juhi kohusetäitja: Jüri Ränk, tel 452 0453, 515 4715 juri.rank@laanesaare.ee
Kalmistute haldusspetsialist: Olev Aru, tel 452 0453, 524 3311
Halduse peaspetsialist: Toomas Raun 454 2067, 5850 4920
Halduse peaspetsialist: Ilmar Antov 452 2753, 504 8513
Põhimäärus
Juhi ametijuhend

end Leisi Valla Kommunaalamet, küte, santehnilised tööd, veevarustus, heitvesi, haljastuse hooldustööd jm Leisis
Juhataja: Jaak Grepp, tel 522 7431, kommunaal.leisi@tt.ee
Põhimäärus
Juhataja ametijuhend
Teenuste hinnakiri 

Salme SVK OÜ, vesi ja kanalisatsioon
Sõrve mnt 3, Salme 
Kaupo Sirel, tel 452 0355, kaupo@salmevald.ee

Tunnistus

Kuressaare Soojus AS, küte, soojavarustuse avariid, tänavavalgustus
Kalevi 1a, 93802 Kuressaare 
tel 453 1270, ksoojus@tt.ee
www.kuressaaresoojus.ee
Tänavavalgustuse rikked: automaatvastaja 453 3340

Kuressaare Veevärk, joogivesi, reovee ärajuhtimine, välistorustike ummistused ja avariid
Pikk 23, Kuressaare 93819
E-R k. 8-12 ja 13-17
www.saarevesi.ee
24h rikketelefon: 524 0868
Klienditeenindus: 453 3515, 5343 4284