Laimjala teenuskeskus

Laimjala küla 94401, Saaremaa vald

Teenuskeskuse juhataja: Vilmar Rei, vilmar.rei@saaremaavald.ee,
tel 452 5143/503 8029
Infospetsialist: Siiri Reek, siiri.reek@saaremaavald.ee,
tel 452 5144
Eestkostespetsialist: Ervin Raudsik, ervin.raudsik@saaremaavald.ee,
tel 452 5145/5198 8173
Koduhooldustöötaja: Ragne Põld, tel 5854 2113

Kahtla kalmistuvaht Ebbe Põld, tel. 5814 4565

Laimjala Raamatukogu juhataja Aive Sepp, tel. 459 4391, 517 7353

Uudised ja teated

Pühapäeval, 10.juunil kell 11.30 kalmistupüha Kahtla kalmistul. Kell 10.00 toimub kirikus liturgia.

 

 

 

Projektitoetuste taotlemine Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondades 

Projektitoetuse taotlemine toimub üldjuhul endiste vallavolikogude vastavate määruste alusel.
Kihelkonna, Laimjala, Salme, Torgu ja Valjala piirkondade puhul reguleeriv määrus puudub ning projektidele saab toetust taotleda vabas vormis avalduse alusel. Avaldused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee. Vallavalitsus lahendab laekunud avaldused juhtumipõhiselt.
 

Pindala– ja loomatoetuste infopäevad põllumajandustootjatele
Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab tasuta Pindala– ja loomatoetuste infopäevad põllumajandustootjatele Kuressaares 24.04.2018  ametikooli ruumis K3, lektoriteks on Kati Näälik ja Mai Vaher.
Infopäevadel räägitakse erinevate pindala- ja loomatoetuste muudatustest 2018 aastal ning toetuste vähendamistest. Infopäevad algavad kõikjal 10.00 ja kestavad 4 akadeemilist tundi. 
Infopäeval osalemiseks palume registreeruda klikates lingil https://goo.gl/forms/MpCVw6pJR8yLpn522. Registreerida saab ka merry@kodu.ee või tel 736 6955.
Infopäevad toimuvad "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika rakendamise abinõude tegevusvaldkonnas" raames, toetab Euroopa Liit.
 

 

Tutvustus

Laimjala oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega, jäädes osavalla staatusesse. Endise Laimjala valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)