Osavallakogu

Salme osavallakogu koosseis:
Andrus Raun- esimees - andrus.raun@gmail.com
Meelis Juhandi - aseesimees - meelisjuhandi@gmail.com
Kalmer Poopuu - liige - kalmer.poopuu@gmail.com
Enn Meri - liige - enn.meri@gmail.com
Marju Lepik - liige - marjulepik@hot.ee
Rein Seema - liige - tulimaaoy@gmail.com
Oliver Parrest - Liige - oliver.parrest@gmail.com
Bret Paas - liige - bretpaas@gmail.com
Jaanika Jõgi - liige - jaanikaj4@gmail.com

 

Salme osavallakogu koosolek toimub neljapäeval, 10. mail 2018 kell 16.00 Salme teenuskeskuses.

Päevakord:
1. Saaremaa valla arengukava koostamisest.
2. Salme piirkonna teedehooldus ja remont.
3. Salme Põhikooli direktori konkursist ja kohalike seltsingute rahastamise alustest.           Ettekandja abivallavanem Helle Kahm.
4. Jooksvad küsimused.

 

 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

Salme osavalla põhimäärus Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017025