Osavallakogu

Kaupo Vipp esimees kaupo.vipp@mail.ee
Tiit Pruul aseesimees tiit.pruul@gmail.com
Mihkel Undrest liige vrhl@hot.ee
Luule Aadussoo liige iide@hot.ee
Tarmo Mägi liige arditalu@gmail.com
Annika Ellervee liige annikaellervee@gmail.com
Jüri Spitsõn liige rummujyri@gmail.com
Mari Kübarsepp liige mari.kybarsepp@hotmail.com

 

Osavallakogu koosolek toimub 12. veebruaril kell 11.00

Päevakord:

1) Ettepanekud Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu kohta;
2) Kultuuriüritused ja nende eelarved;
3) Ettepanekud eelarvesummade jaotumise kohta;
4) Jooksvad küsimused.

Torgu osavallakogu põhimäärus 
http://www.riigiteataja.ee/akt/417112017026
 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.