Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@laanesaare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated


___________________________________________________________________________

Avatud on endise Lääne-Saare valla piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse II taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 nr 22  „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord" alusel välja endise Lääne-Saare piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse 2018. aasta teise taotlusvooru.

Taotlus esitatakse vallavalitsusele 15. oktoobriks hiljemalt kell 23.59 kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiga aadressile Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa vald 93819.

Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Toetuse taotluspdf

Aruande vormpdf

Lisainfo: Tiina Orav, 5911798 või tiina.orav@saaremaavald.ee.
___________________________________________________________________________

Ilmus augustikuu Põhjatäht, loe SIIT.