Keskkond

_________________________________________________________________________

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1204 on algatatud määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. Määruse eelnõuga on plaanis kaitse alla võtta 59 uut kaitseala üle Eesti.
Saaremaa vallas plaanitakse võtta kaitse alla järgmised looduskaitsealad:

  1. Kaisa külas - Kaisa;
  2. Käku külas - Käku;
  3. Paatsa ja Võhma külades - Paatsa;
  4. Hänga, Karuste, Maantee ja Sääre külades - Tiisatu.

Kaitse-eeskirja määruse eelnõugaseletuskirja eelnõuga ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ka piirkondlikus Keskkonnaameti kontoris ajavahemikul 18.06–30.07.2018.
Oodatud on põhjendatud ettepanekud ning aktiivne osalemine avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning iga kodaniku panus on oluline.
Parandusettepanekud ja vastuväited laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palutakse esitada kirjalikult aadressil info@keskkonnaamet.ee või lähimasse Keskkonnaameti kontorisse hiljemalt 30.07.2018.
Eelnõu avalik arutelu toimub vastavasisulise ettepaneku alusel. Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestatakse, et vastuväited puuduvad. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2019. aastal.
Lisainfo: Maarja Annuk, maarja.annuk@keskkonnaamet.ee
Tutvu ka: Eesti rangelt kaitstavate metsade tüpoloogiline analüüs

_______________________________________________________________________________

Pakendikonteinerid vahetatakse välja
PakendikonteineridAprillis hakati Saaremaa valla territooriumil ümber vahetama ETO pakendikonteinereid uute ja suuremate vastu. Sel ajal võib tekkida olukord, kus vana konteiner on eest ära viidud ja uut pole veel asemele toodud. Vallavalitsus palub sellisel juhul kasutada mõnda teist pakendipunkti. Pakendipunktid on leitavad VEEBIKAARDIL.
Ümberkorralduste eesmärk on muuta pakendite äraandmine mugavamaks ja vähendada konteinerite ületäitumist. 
 

 

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>


Tallinna 10, Kuressaare 93819