Mittetulundustegevuse toetamise kord

Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Selle § 11 lg 1 punkt 1 annab võimaluse taotleda tegevustoetust 2019. aastaks juba käesoleval aastal, taotlusi saab esitada 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetuse taotlemine 2019. aastaks 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

Tegevustoetust 2019. aastaks saab taotleda 1. oktoobrini 2018Taotlusi oodatakse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Taotluse vorm, pdf 
INFOLEHT