Teated

Spordiuudised: saaremaasport.ee

Spordiüritused: saaresport.ee

Kultuuriüritused: saaremaasuvi.ee

Saaremaa kultuuri- ja spordikalender 2018

___________________________________________________________________________________
Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumitaotluste esitamine 2018. aastal
13. aprillist on avatud Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumivoor, mille raames saavad kollektiivid oma juhendajatele stipendiumi taotleda. Stipendiumifondi suuruseks on 8500 eurot.
Stipendiumide määramise eesmärgiks on Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö väärtustamine. 
Kandidaate stipendiumile võivad esitada linnas tegutsevad täiskasvanute rahvakultuuriga tegelevad kollektiivid.
Taotlemiseks tuleb kollektiivil või kollektiivi juhil esitada Saaremaa vallavalitsusele vormikohane digitaalselt allkirjastatud taotlus (aadressil valve.heiberg@saaremaavald.ee).
Stipendiumide määramisel arvestatakse juhendatava rahvakollektiivi järjepidevat ja jätkusuutlikku tegutsemist ja osalemist nii üleriigilistel kui maakondlikel rahvakultuuri üritustel, osavõttu festivalidest ja konkurssidest. 
Stipendiumitaotluste esitamise tähtaeg: 27. aprill 2018.
Lisainfo: Heli Jalakas, tel 452 5076, heli.jalakas@saaremaavald.ee.
Alus: Vallavalitsuse 15.04.2018 korraldus nr 338 .
_____________________________________________________________________________
 
 Tähelepanu! Seoses  raamatukogutöötajate õppepäevaga on valla raamatukogud kolmapäeval, 25. aprillil SULETUD. Avatuks jäävad Saare Maakonna Keskraamatukogu (lugemissaalid ja internetipunkt avatakse kl 13), Leisi raamatukogu ja Orissaare raamatukogu.
EV100 puhul kingitus raamatukogudele
EV100 juhtkond kingib Saare Maakonna Keskraamatukogule ning Salme, Orissaare, Aste, Laimjala, Leisi, Valjala raamatukogudele Eesti riigi 100. sünnipäeva puhul välja antava raamatusarja.
Täpsem info: www.ev100.ee/et/ev100-raamatusari.
Tegu on enam kui 40 raamatust koosneva sarjaga, kus oma eriala parimad asjatundjad annavad ülevaate oma valdkonna arengust Eestis viimase 100 aasta jooksul. Nii annab terviksari hea pildi kogu Eesti elu ja olu arengust alates Eesti Vabariigi loomisest kuni tänapäevani. Lisaks saavad raamatud  ka kooliraamatukogud: Kuressaare Gümnaasiumi, Orissaare Gümnaasiumi, Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Muhu Põhikooli ja Kuressaare Ametikooli raamatukogud.
Raamatud jõuavad raamatukogudesse EV100 korraldustoimkonna ja eraannetajate rahalisel toetusel. 
Iga kahe nädala järel lisandub uus raamat, raamatusari ilmub kirjastuse Eesti Meedia grupi kirjastuse Post Factum  väljaandel aastatel 2018-2019. 

_______________________________________________________________________________
Kultuuri- ja spordivaldkonna projektidele saab toetust taotleda
5. kuni 26. aprillini saab Saaremaa valla eelarvest taotleda muu hulgas toetust kultuuri ja spordi suunitlusega seotud üritustele ja projektidele.  
Toetuse taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal tingimusel, et üritus või projekt toimub Kuressaares või on muul olulisel viisil seotud Kuressaare linnaga.  
Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas https://haridus.kuressaare.ee/projektid/ vormikohane taotlus.
Toetatakse Kuressaare linnas toimuvaid ja linna mainet kujundavaid avalikkusele suunatud ning kogukonda kaasavaid sädeprojekte ning projekte, millel on potentsiaal tõusta märgilisteks. 
Projektitoetuste määramise eelistused 2018. aastal on

 • traditsioonilised üritused, mis pakuvad atraktiivseid võimalusi linna elanikele kultuuri- ja spordivaldkonnas;
 • erinevate valdkondade ristprojektid koostöös kohalike ja rahvusvaheliste partneritega;
 • spordiprojektid, mis on suunatud uuenduslikeks ja kohalikku spordielu rikastavateks tegevusteks.
Ei toetata
 • taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve; 
 • taotlejaid, kes on varasemalt eraldatud raha kasutanud mittesihipäraselt;
 • projekte, mille omaosalus on väiksem kui 20%;
 • aruandevõlglasi ja võlglasi; 
 • kasumit teenivaid projekte;
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jaanituli, jõulupidu, kollektiivide juubelid jms) korraldamist;
 • toitlustamist; 
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jm vara soetamist; 
 • remondi- ja ehitustöid; 
 • mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist; 
 • Saaremaa valla hallatavate asutuste taotlusi.
Taotluste esitamise tähtaeg: 26. aprill kell 12
Lisainfo:
Heli Jalakas, tel 452 5076 (kultuuriüritused ja -projektid)
Käthe Pihlak, tel 452 5074 (sporditegevuse projektid)
_____________________________________________________________________

Kontakt

Kultuuri- ja spordiosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819