Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel vallale kuuluvad kinnistud:

Sakla küla, Aarne 
Sakla külas Aarne kinnistu (registriosa number 12550750, katastritunnus 71401:001:0552, maa sihtotstarve elamumaa, pindala 466m²). Kinnistul asub amortiseerunud ühekordne elamu (ehitusalune pind 46,4m², ehitisregistri kood 120848669). Enampakkumise alghind on 500 eurot, tagatisraha 50 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Enampakkumise märgusõna „Aarne kinnistu".

Pähkla küla, Pargi 
Pähkla külas asuva hoonestamata Pargi kinnistu (registriosa number 3525134, katastritunnus 34801:004:0229, maa sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 3339m²). Enampakkumise alghind 600 eurot, tagatisraha 60 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Enampakkumise märgusõna „Pargi kinnistu".

Saaremetsa küla, Aidamehe 
Saaremetsa külas asuva kahest saarest koosneva Aidamehe kinnistu (registriosa number 640634, Pulgalaid, katastriüksus tunnusega 38601:002:0136, maa sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 23,48ha ja Pisilaid, katastriüksus tunnusega 38601:002:0137, maa sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 3,06ha). Kinnistu asub Kahtla-Kübassaare hoiualal. Enampakkumise alghind on 56000 eurot, tagatisraha 5600 eurot, osavõtutasu 300 eurot. Enampakkumise märgusõna „Aidamehe kinnistu".

Saaremaa Vallavalitsus annab enampakkumise korras kasutusse maatüki:

Salme alevik, Rannapargi tee
Saaremaa Vallavalitsus annab enampakkumise korras kasutusse Salme aleviku Rannapargi tee 4 (registriosa nr 3549034, katastriüksuse katastritunnus 72101:002:0741, pindala 5,1ha, maa sihtotstarve üldkasutatav maa) maaüksusest 6,0m² Rannapargi tee servast Sõrve mnt 3 ja Klubi alajaam kinnistute vahelisel alal. Rendileping sõlmitakse tähtajatult, rendi alghind on 10 eurot kuus, tagatisraha 20 eurot, osavõtutasu 10 eurot. Enampakkumise märgusõna „Pakiautomaat".
_____________________________________________________________________________________________________________________
Kirjalikud pakkumised esitada vallavalitsusele hiljemalt 5. oktoobril 2018 kell 11 vastava märgusõnaga kas kinnises ümbrikus (aadress: Lossi 1, Kuressaare linn, Saaremaa vald, 93819) või e-posti teel (aadress: vald@saaremaavald.ee).
Pakkumises peavad sisalduma järgmised dokumendid ja andmed:
- pakkuja nimi ja elukoht (või asukoht);
- isikukood või registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- maksuameti tõend võlgnevuste puudumise kohta;
- dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta (Saaremaa Vallavalitsuse a/a: EE 851010602007390004 SEB Pank AS, EE36220022106843358 Swedbank AS, EE213300332146330001 Danske Bank AS või EE871700017000767815 Luminor Bank AS);
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri;
-.esindaja volitusi tõendav dokument;
Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud.
Hindamisele kuuluvad pakkumised, mis vastavad nõuetele, enampakkumise võidab isik, kelle poolt pakutav hind on kõige suurem, võrdsete pakkumiste korral võidab varem esitatu.
 
Info müüdava vara ja tingimuste kohta: 
vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011).