Raiekomisjon

Kuressaare linna territooriumi haldav raiekomisjon
Koosseis: komisjoni esimees - majandus- ja haldusosakonna juhataja
Liikmed:
 • haljastuse peaspetsialist;
 • Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Linnamajanduse haljastusosakonna juhataja
Vajadusel võib komisjoni esimees kaasata teisi spetsialiste.
Alus: Saaremaa  Vallavalitsuse 09.01.18 korraldus nr 9 
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.

Sotsiaalkomisjon

Komisjon on moodustatud sotsiaalhoolekandelise abi paremaks korraldamiseks, abi andmise üle otsustamiseks ning asjakohaste tõendite või andmete kogumiseks Saaremaa vallas.

Koosseis: komisjoni esimees – sotsiaalosakonna juhataja
Liikmed:

 • sotsiaalteenuste nõunik;
 • sotsiaaltoetuste nõunik;
 • lastekaitsenõunik;
 • jurist;
 • sotsiaaltööspetsialist.

Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 03.01.18 korraldus nr 5 
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.

Kohanimekomisjon

Koosseis: komisjoni esimees –  abivallavanem Mart Mäeker
Liikmed:

 • abivallavanem Jüri Linde;
 • maakorraldaja Inge Aru;
 • arhitekt Liis Koppel;
 • ajaloolane Bruno Pao;
 • Saaremaa Muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti;
 • ajaloohuviline Kalle Kesküla.
Alus: Saaremaa Vallavalitsuse 30.01.18 korraldus nr 72.
Komisjoni koosolekute protokollid: dokumendiregister.