Saaremaa valla arengukava

Saaremaa valla arengukava 2019-2030
Saaremaa valla eelarvestrateegia 2019-2022 

Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise juhtgrupp:

1. Madis Kallas, vallavanem, juhtgrupi juht, juhtimise ja koostöö teemagrupi juht
2. Helle Kahm, abivallavanem, hariduse ja noorsootöö ning kultuuri ja spordi teemagruppide juht
3. Jüri Linde, abivallavanem, taristu ja keskkonna teemagrupi juht
4. Kairit Lindmäe, abivallavanem, sotsiaalse kaitse teemagrupi juht
5. Mart Mäeker, abivallavanem, taristu ja keskkonna teemagrupi juht
6. Marili Niits, abivallavanem, ettevõtluskeskkonna ja majanduse teemagrupi juht
7. Tiiu Aro, vallavolikogu esimees, Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja
8. Aivar Aru, vallavolikogu aseesimees, Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja
9. Tambet Kikas, vallavolikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja
10. Anti Toplaan, vallavolikogu liige, Valimisliidu Saarlane fraktsiooni esindaja
11. Mart Saarso, vallavolikogu liige, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja
12. Ly Kallas, vallavolikogu arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni esimees

Teemagruppide koosseis: vallavanema 02.04.18 käskkiri nr 44 „Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise teemagruppide koosseisude kinnitamine"

Saaremaa Vallavalitsuse 21.03.18 korraldus nr 243 "Saaremaa valla arengukava 2019–2030 koostamise korraldamine"
Saaremaa Vallavolikogu 22.02.18 otsus nr 11 "Saaremaa valla arengukava koostamise algatamine"
Saaremaa Vallavolikogu 22.02.18 määrus nr 8 "Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord"