Teated

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena
Ajavahemikul 24.04.- 08.05.2018 saab tutvuda ning ettepanekuid ja vastuväited esitada järgmistele eelnõudele:

  • Kuressaare linna Aia tn 49, 49a, 49b detailplaneeringu alal ehitusõigust täpsustav ja detailplaneeringus kavandatud sihtotstarvete osakaalu muutev projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse püstitada Aia tn 49b kinnistule garaaži kompleks Projekteerimistingimuste eelnõu, Eskiisprojekt, DP joonis ;
  • Muratsi küla Sülla, Kadaka, Tammiku, Väike-Kaardi ja Muratsi maaüksuse detailplaneeringu alal asuva Männiku tee 4 kinnistu detailplaneeringuärgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Männiku tee 4 kinnistul planeeritud hoonestusala asukohta nihutada kuni 10% selle esialgsest lahendusest Põhijoonis, Asendiplaan, Eelnõu

Eelnõudega on võimalik tutvuda ka vallavalitsuses kohapeal (Kuressaare, Tallinna 10, tuba 104). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele kas paberkandjal (aadress Tallinna 10, Kuressaare 93819) või elektrooniliselt (e-postl vald@saaremaavald.ee).

________________________________________________________________________________________________

Muinsuskaitseamet ootab maavaldajate arvamusi lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise kohta

LautrikohadSaaremaa Vallavalitsus annab teada, et Muinsuskaitseamet on alustanud Saaremaa vallas, valdavalt eramaadel paiknevate lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse. Kultuurimälestiseks tunnistamise menetlus on algatatud järgmiste lautrikohtade osas:
  • Kuusnõmme Pitkanina lautrikoht Kuusnõmme külas Ranna kinnistul (44001:001:0069);
  • Sadama lautrikoht Tammuna külas Sadama kinnistul (80701:003:0060);
  • Rahuste lautrikoht Rahuste külas Arima (72101:003:0193) ja Torni (72101:003:0298) kinnistutel;
  • Pärtli lautrikoht Rahuste külas Pärtli kinnistul (72101:003:0275);
  • Päniska lautrikoht Kotlandi külas Päniska kinnistul (44001:004:0274).
Lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamisega kaasnevad Muinsuskaitseseaduses toodud piirangud. Muinsuskaitseamet ootab maavaldajate arvamusi lautrikohtade kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse osas 
27. aprillini e-posti aadressil krista.karro@muinsuskaitseamet.ee