Tervisedendus

Tervise edendamine - mis see on?

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. 

Miks ma päriselt teriserajal ei käi? 

Vaata, kus joosta, matkata, suusatada: Eesti terviserajad

Baltimaade võrdlus: Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus

Paljud tervisega seotud näitajad on Eestis paremad kui Lätis ja Leedus, samas ollakse nii mõnegi puhul Euroopa keskmisega võrreldes halvemas seisus, selgub Tervise Arengu Instituudi avaldatud kogumikust „Health in the Baltic Countries 2016".
Ehkki oodatav eluiga on kõigis Balti riikides aasta-aastalt pikenenud, jäävad Balti riigid Euroopa keskmisele alla. Naiste oodatav eluiga sünnimomendil oli Lätis ja Leedus neli ning Eestis ligi 1,5 aastat lühem kui Euroopas keskmiselt, kus see ulatus ligi 84 eluaastani. Veel suurem on erinevus meeste puhul - Leedu ja Läti meeste oodatav eluiga oli 70 ja Eestis 73 aastat, Euroopa Liidu meeste keskmine oodatav eluiga on aga 78 aastat. Sealjuures olid Läti ja Leedu meeste näitajad Euroopa Liidus kõige madalamad, Eesti oli 28 riigi hulgas tagantpoolt kuues.

Ebavõrdsus tervises ja heaolus on Eesti maakondade vahel endiselt suur

Eestis on tervise ja heaolu vallas regionaalselt suured erinevused, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud maakondlikest ülevaadetest.
„Üldised trendid on sarnased mitmel pool Eestis: oodatava eluea väike kasv viimase 10 aasta jooksul, rahvastiku vananemine, ülekaaluliste ja rasvunud elanike osatähtsuse suurenemine," kommenteeris TAI vanempetsialist Maali Käbin. „Mõningaid edusamme on tehtud õnnetussurmade ning alla 65-aastaste elanike suremuse vähendamisel, kuid vigastussuremuse poolest oleme endiselt Euroopas esirinnas. Kõigis maakondades on erakordselt madal nende hulk, kes söövad piisavalt köögi- ja puuvilju."

Tutvu Saaremaa tervise ja heaolu profiiliga

Maakonna tervise ja heaolu ülevaated on lühikesed statistilised profiilid, mis esitavad valiku tervise ja heaolu näitajatest maakonnas. Ülevaated positsioneerivad maakondi Eesti keskmise suhtes ja võrdluses teiste maakondadega.
Tervise ja heaolu ülevaadete eesmärk ei ole seada maakondade tervist pingeritta ega väita, et ühes maakonnas on elu parem või halvem. Pigem on need põgus pilguheit kitsaskohtadele ning viimase kümne aasta arengutele maakondade tervisenäitajates, moodustades üheskoos üpris kirju n-ö Eesti tervisekaardi. 
Ülevaated on koostanud Tervise Arengu Instituudi spetsialistid koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaametiga.
Vaata järgi: Terviseinfo.ee/maakondade tervise ja heaolu ülevaated

Eesti inimesed on tervemad kui lätlased ja leedulased

Kolm Balti riiki tähistavad sel aastal oma 100. sünnipäeva – Eesti ja Leedu sünnipäevad on veebruaris, Lätil täitub 100 aastat novembris. Sel puhul vaatame ja võrdleme Balti riikide elanike tervist ning seda mõjutavaid tegureid. Kuigi Euroopa Liidu keskmisest jääb Eesti tervisenäitajate poolest alla, on Läti ja Leeduga võrreldes meie inimeste tervis parem, kirjutab Tervise Arengu Instituudi analüütik Ingrid Valdmaa. Loe edasi siit.