Tule tööle!

Tähtaeg 11. juuni:
Kärla Põhikooli direktor, Salme Põhikooli direktor 
_________________________________________________________________________
Pärsama Lasteaed kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
LOGOPEED (0,5 ametikohta, alates 1. august);
LASTEAIAÕPETAJA (1,0 ametikohta, alates 1. august);
MAJANDUSJUHATAJA (1,0 ametikohta, alates 1. juuli).
Avaldus, elulookirjeldus (CV), kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 15. juuniks 2018 aadressile Pärsama, Saaremaa vald, 94201 või digitaalselt allkirjastatult e-postile lasteaed@leisivald.ee.
Täiendav info: tel 5344 6551.
___________________________________________________________________________

Orissaare Lasteaed Päikesekiir võtab tööle muusikaõpetaja (0,75 ametikohta).

Tööle asumise aeg: 1. september 2018.
CV ja avaldus esitada 15. juuniks meilile kuusksaida@gmail.com.
Täiendav info: tel 5326 8686.
 

___________________________________________________________________________


Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed võtab konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJA (tähtajatu tööleping).
Tööle asumise aeg: august 2018.
Kandideerijal esitada avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. maiks 2018 aadressil Õie 2, 93818 Kuressaare või e-posti aadressil helin.vinter@kuressaare.ee.
Täiendav info: tel 455 4419, 453 1348.
______________________________________________________________________________
 
 
 
Saaremaa Ühisgümnaasium võtab 27. augustist tööle:
- klassiõpetaja (1. klass);
- väikeklassi õpetaja;
- inglise keele õpetaja;
- keemiaõpetaja;
- sotsiaalpedagoogi.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata viljar.aro@syg.edu.ee 1. juuniks.
___________________________________________________________________________
 
Kärla Põhikool kuulutab välja konkursi
INGLISE KEELE ÕPETAJA ametikoha täitmiseks (1,0 ametikohta).
Nõutav erialane kõrgharidus.

Kandidaatidel esitada aadressile kool@kpk.edu.ee
  • kandideerimisavaldus;
  • elulookirjeldus;
  • erialasele haridusele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Dokumentide esitamise tähtaeg 28. mai 2018, tööle asumise aeg 21. august 2018.
Täiendav info: tel 454 2088; 5300 1718, e-post: jaan@kpk.edu.ee.
___________________________________________________________________________
Kahtla kooli logo

Kahtla Lasteaed-Põhikool võtab tööle:

 - 1. augustist 2018 täiskohaga koka
 - 1. septembrist 2018 0,5 kohaga logopeedi
 - 1. septembrist 2018 0,6 kohaga huvijuhi
 Vajalik erialane haridus.
 Täiendav info: tel 5331 2178, helle.ryytel.001@gmail.com
_
__________________________________________________________________________

Salme kooli logoSalme Põhikool kuulutab välja konkursi matemaatika-füüsika õpetaja ametikohale koormusega 20+4 tundi nädalas. Kandideerija peab vastama HTM poolt sätestatud nõuetele. Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad jne esitada 20. juuniks 2018 aadressil: Salme Põhikool (Kuressaare mnt 1, Salme alevik 93201, Saare maakond) või digitaalselt aadressil: raivo.kallas @salme.edu.eeTööle asumise aeg: 21. august 2018
Täiendav info: tel 4530 251, raivo.kallas@salme.edu.ee
_
_________________________________________________________________________
Aste Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

- eripedagoog- logopeed (1,0 ametikohta)
- väikeklassiõpetaja (1,0 ametikohta)
- poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
- liikumisõpetaja (0,2 ametikohta)

Nõutav vastavus HTM-i 29.08.2013 määrusele nr 3 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded". Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 1. augustiks e-posti aadressile: ulvi.valge@aste.edu.ee. Täiendav info: tel 529 7383.