Abielu lahutamine

Kirjeldus:
Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.
Kui kaua läheb?      Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind: 50 EUR
Maksmine:
Saaja: Rahandusministeerium
Pangakonto:
SEB Pank EE891010220034796011 
Swedbank EE932200221023778606 
Luminor Bank EE701700017001577198 
Viitenumber: 10294002000121selgitus: abielulahutuse kande tegemine
Õigusaktid:
Kontakt: Avo Levisto, avo.levisto@saaremaavald.ee  tel 452 5017

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud:
Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa Vallavalitsusse (aadress: Lossi 1, Kuressaare).
Kui üks abikaasaest ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada eraldi notariaalselt tõestatud avalduse.
Vajalikud dokumendid:

Avaldajate isikut tõendavad dokumendid
Abielu sõlmimist tõendav dokument; abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Blanketid: