Arendus- ja kommunikatsioonikomisjon

Koosseis:

Esimees  - Ly Kallas lykallas1@gmail.com, tel 5038 408     
Aseesimees - Taavi Rauniste                                               
 
Liikmed:
Andi Humal Kristjan Moora
Taavi Tuisk Kaido Kaasik
Taavi-Aadu Ait Kaupo Vipp
Kadri Riis  Annela Näälik
Helerin Salu Piia Järveots
Gert Üprus Merike Liiv
Kalle Kukk  

 

Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid
Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni 2020. aasta tegevusaruanne
Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne
Arendus- ja kommunikatsioonikomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne